BİLECİK OSMANELİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus + eTwinning Eğitimleri

İlimiz arge biriminin ilçemizde düzenleyeceği erasmus+ plus e Twinning eğitimleri dolayısıyla, seminere hazırlıklı gelmek isteyen personelimiz aşağıdaki yol haritasından yararlanabilirler..ayrıca her türlü soru ve bilgi isteğiniz için ilçe mem strateji birimine  başvurmanız yeterlidir.
Erasmus +  eTwinning  Eğitimleri

1. ECAS>URF>PIC kodu almak kuruma:  external https://webgate.ec.europa.eu/cas/     anagiriş  https://webgate.ec.europa.eu/ (sign up üye ol, ad soyad eposta, gizlilik kabul, epostanıza onaylama kullanıcı adı ve şifresi tıkla yeni şifre oluştur( şifre işlemleri 90 dk ve 24 saat sınırlamalı),

2. ECAS>URF>PIC http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html   organisation>register > register organisation >welcome bilgiler doldurulur (resmi ad, ülke, vergi no, websitesi, > (kurum evvelden kayıtlıysa o kayıt gelir seçilirse eski doldurulmuş bilgiler gelir), {...bakınız...}

3. TURNA https://turna.ua.gov.tr/turna/Giris.jsp kullanıcı parola (vergi no mail şifre unuttum maile) > kurumsal  > bilgiler doldurulur (ad vergi eposta telefon yer) tamam > epostaya aktivasyon gelir (kullanıcı şifre)

4. BELGE DOLDUR MÜHÜR YÜKLE(Tüzel Kişilik Formunun ve Finansal Tanımlama Belgesi URF sistemine yüklenmesi, yurtiçi ortağa ait niyet mektubu)  http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html (ECAS kullanıcı şifre) yüklenecek (my area>my organisations>MO modify organisation > documents>(chose your framework program>erasmus+>LEAR EAC>(kurum türünü güncelle)) ad a new document> belgeler
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

{...1-Başvuru başka kurum kuruluş adına mı? “NO”-“YES” seçeneklerini işaretleyiniz.
2-Başvurunuz kendi kurumunuz adına mı yoksa proje ortaklığı nedeniyle mi yapıyorsunuz?
3-Başvuru yapan tüzel kişi mi? “NO”-“YES” seçeneklerinden birini  işaretleyin.
4- Başvuru yapan kamu yayarı gözeten kurum kuruluş mu? “NO”-“YES” seçeneklerinden birini  işaretleyin.
5- Başvuru yapan kamu kurumu mu? “NO”-“YES” seçeneklerinden birini  işaretleyin.
6- Başvuru yapan sivil toplum kuruluşu mu? “NO”-“YES” seçeneklerinden birini  işaretleyin.
7-Kurum –İşletme adı  (Kısaltma yapılacaksa Latince olmalı)
8-İşletme sicil no (Kurumu tanımlayan kod-Kurum Kodu Girilebilir)
9-Kurum kayıt tarihi (Faaliyete başladığı-Kurum kodu aldığı tarih)
10-Kayıt Yetkilisi (Kurum amiri)
11-Kayıt ülkesini seçiniz.
12-Kayıt şehri seçiniz.
13-Kuruluşun resmi adını seçiniz.
14-Kuruluşun resmi dili seçiniz.(VAT Number ,NAGE Code,Legal Form Sekmesi açılır)
15-Vergi numarası var mı? “Yes” kutucuğunu işaretleyip TR….vergi numarasını yazınız.
16-NAGE kodu varsa yazınız.(Avrupa birliği Ekonomik İstatistik sınıflandırma kodu)
17-Yasal Kayıt Formu  (Açılan kutucukta kurum kuruluşun yasal durumunu işaretleyin.)

1-Kurumun Sokak adı ve numarası
2-Posta Numarası (Kapı Numarası)
3-Posta Kodu
4-Cedex Sadece Fransa için kullanılan kod.
5-Kurumun bulunduğu İl
6-Kurumun Bulunduğu bölge.
7-Kurumun bulunduğu ülke.
8-Kurum telefon numarası +90 326….şeklinde yazılacaktır.
9- Kurum fax  numarası +90 326….şeklinde yazılacaktır.
10- Kurum varsa 2.telefon numarası +90 326….şeklinde yazılacaktır.
11-Kurumun resmi internet adresi.

1-İrtibarat kişisi unvanı  (Kurum Yetkilisi veya Kurumla ilgili yetkilere sahip kişi)
2- İrtibarat kişisi pozisyonu.
3- İrtibarat kişisi görev yaptığı birim.
4- İrtibarat kişisinin mail adresi(Kendisine ait mail adresi-Kurum mail adresi yazılmayacak)
5-Cinsiyeti erkek- kadın seçeneklerinden biri işaretlenecek. (Male-Famale)
6- İrtibarat kişisinin soyadı yazılacak.
7- İrtibarat kişisinin adı yazılacak. 
8- Adres kısmına “YES” denirse daha önce kayıtlı adres otomatik olarak ekrana gelir.
9- Adres kısmına “NO” denirse Adres kısmı tekrar doldurulması gerekir.
10-Kurumun Sokak adı ve numarası
11-Posta Numarası (Kapı No)
12-Posta Kodu
13-Cedex Sadece Fransa için kullanılan kod.
14-Kurumun bulunduğu İl .

1-programme seçeneklerinden Erasmus+ işaretlenir ve şu ekran karşınıza gelir.

1- Eğer kuruluş türünüze uygun seçenek yoksa Associations seçeneğini işaretleyip alt kutucuğa kurumla ilgili açıklama yazınız.

1- Print- Bilgileriniz doğru ise tuşu ile yazdırabilirsimiz.
2-Save Draft-Bilgileriniz doğru ise bilgileri kaydeder.
3-Delete Draft -Bilgilerde hata varsa bilgileri siler. (Yukarıdaki mavi kutucuklardan tıklananı siler)
4-Confirm-Tüm kayıtlarınızı silinmemek üzere kaydeder.

PIC numarası gelir..}

 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/gençlik-programı/başvuru-süreci/nasıl-başvurulur-
http://projelist.com/ecas-uyelik-kurum-kayit-pic-numarasi-alma-sisteme-belge-yukleme/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/eform-technical-guide_en.pdf
erasmus+tr http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/...       en http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/...
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı

 

Projelerin sunulması esnasında izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir. 1. Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (ECAS) ve Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı Tek Kayıt Sistemine (URF-PIC) kayıt olunarak PIC numarası alınması gerekmektedir.  2. Tüzel Kişilik Formunun ve Finansal Tanımlama Belgesi URF sistemine yüklenmesi gerekmektedir.  3. TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt olunarak başvurunuza uygun başvuru formu indirilerek doldurulmalıdır.  4. Başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler; 

- Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının yasal temsilci tarafından imzalanıp taranmış hali,

- Yerel ortaklarınız varsa her bir yerel ortağınız tarafından doldurulmuş Yetki Belgesi  5. Başvuru formunun doldurulması ve tüm gerekli belgelerin form üzerindeki dosya yükleme yerine yüklenmesinin ardından Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir. Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar; 1. Proje sahibi kurum MEB´e bağlı bir eğitim kurumu değilse en az 3 tane eğitim kurumunu ortak alarak konsorsiyum oluşturması gerekmektedir.  2. Proje sahibi kurum MEB´e bağlı bir eğitim kurumu ise sadece yurt dışındaki ev sahibi ortak veya ortaklarıyla başvuru yapabilir. Ancak yerel ortaklık kurması halinde konsorsiyum oluşturması gerekir, konsorsiyum oluşturmak için kendisi de dahil en az 3 mesleki eğitim sağlayan ulusal kurumun projede yer alması gerekir.  3. Başvuruda yer alan tüm ortakların URF sistemine kayıt olarak Tüzel Kişilik Belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Finansal Kimlik Belgesinin yüklenmesi ortaklar için şu aşamada gerekli değildir. 

 

 

ERASMUS+ kategorileri

KA1 Bireylerin öğrenme hareketliliği (eğitim ve gençlik alanındaki hareketlilik projeleri, geniş katılımlı avrupa gönüllü hizmeti organizasyonları, ortak master derecesi, master öğrencisi kredi garantisi)

• Personel hareketliliği, özellikle öğretmenler, öğretim görevlileri, okul müdürleri ve gençlik çalışanları • Yüksek öğrenim öğrencilerinin hareketliliği, mesleki öğretim ve stajyer öğrenciler, çıraklar • Master öğrencisi kredisi garantisi • Ortak yüksek lisans derecesi • Yüksek öğretim için hareketlilik, AB ve AB dışı faydalanıcılar için • Gönüllülük ve gençlik  takası    

KA2 Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi (stratejik ortaklıklar, bilgi ortaklığı, sektörel beceri ortaklıkları, gençlik alanında kapasite geliştirme)

• Eğitim/öğretim yada gençlik örgütleri ve diğer ilgili aktörler arasında stratejik ortaklıklar • Öğretim ve eğitim kuruluşları ve iş dünyası arasında geniş boyutlu ortaklıklar: Bilgi ortaklıkları ve Sektör Beceri ortaklıkları • e-Twinning dahil bilgi teknolojileri platformları • Üçüncü ülkelerle iş birliği ve komşu ülkelere odaklanma

KA3 Politika reformuna destek (yapılandırılmış diyalog: gençlerle gençlik alanındaki karar alıcıların buluşmaları)

• Açık koordinasyon • Müstakbel girişimler • AB kabul araçları • Yayma ve faydalanma • Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla politika diyalogu

spor (işbirliği ortaklıkları, kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri)

Erasmus + katılımı

Öncelikle https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden
European Commission Authentication Service (ECAS)’e üye olmalıdır.
Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler doldurarak sisteme yüklemelidir:
1-    Tüzel Kişilik Formu :
Bu belge Avrupa Komisyonu internet sayfasında 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm linkinde yer almaktadır.
2-    Finansal Yeterlilik Formu :
Bu belgehttp://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm linkinde yer almaktadır.
Proje toplam hibesi 60.000 Avro’dan fazla ise,
başvuru sahibi kuruluş finansal kapasite analizleri ile ilgili belgeyi de sisteme yüklemelidir.
1- Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
Veritabanına kayıt işlemi tamamlandıktan sonra dokuz (9) haneli kullanıcı tanımlama kodu (PIC) alınması gerekmektedir. Bu kod başvuru yapmak isteyenlerin elektronik başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların kurum/kuruluş/gruplar ile yapacağı tüm iletişimlerde kullanılacaktır.
2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü
Başvuru sahipleri başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır:
a) Uygunluk Ölçütleri
Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.
b) Eleme Ölçütleri
Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106 ve 107. Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar.  Başvuru sahipleri program kılavuzunun C bölümü Eleme Ölçütleri kısmında yer alan şartların herhangi birinin kapsamında iseler, Erasmus+ Programında yer almaktan men edileceklerdir.
c) Seçilme Ölçütleri
Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir.
Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz.
İdari kapasite, başvuranın öngörülen projenin yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir.
d) KaliteÖlçütleri
Kalite ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir.
Kalite ölçütleri Ulusal Ajans internet sitesinde yayımlanacaktır.
3- Mali Şartların Kontrolü
Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir:
- Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi
- Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme
- Götürü miktarlar
- Düz oranlı finansman
- Üsttekilerin bileşimi.
Mali şartların detayları için program kılavuzunda ilgili faaliyetin finansman kuralları bölümünü inceleyiniz.
4- Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
Başvuru formu indirilmeden önce başvuru öncesi kayıt işlemi yapılmalıdır.  
•    Erasmus + Programının her bir alt faaliyeti için TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine      kayıt olunarak başvuru formu indirilmelidir.
•    Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir (Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden yapılmalıdır).
Eklenmesi gereken belgeler:
a)    Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
b)    Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler.
•    Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır.
•    Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmesi gerekmektedir.
•    Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.
Uygunluk Kontrolü
Uygunluk kontrolünde başvuru, ön kriterleri taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir, kriterlerden birisi eksik olan başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.
Kalite (İçerik) Değerlendirmesi
Uygunluk kontrolünü geçen başvurular içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki bağımsız dış uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan başvurudan başlayarak verilir.
Nasıl ortak bulurum
Desteklenmiş olan projelerin katılımcıları arasından ortaklar bulmak için
European Shared Tresure
http://www.europeansharedtreasure.eu/
Sitesinden faydalanabilirsiniz.
Ayrıca; Lifelong Learning Programme project partner search tool
http://llp.teamwork.fr/partner_search/home.php
Sitesinde de ülke ve nitelik belirterek kuruluş aramak mümkün olduğu gibi;
Kendi kuruluşunuzu da kaydedip, diğer ortak arayanların bilgisine sunabilirsiniz 

 

Strateji Geliştirme-ibrahim halil ulaş

Haceloğlu Mahallesi Güngören Sokak No 36/1 11500 Osmaneli/BİLECİK - 0 228 461 40 04

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.